نمونه ها و حکم حدیث مدلس در صحاح ششگانه اهل سنت
47 بازدید
محل نشر: علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) » زمستان 1380 - شماره 40 (28 صفحه - از 169 تا 196)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
حدیث مدلس یکی از انواع احادیث مشکل‏آفرین و مدلّل است که کم و بیش، به صحاح ششگانه اهل سنت و دیگر جوامع روایی آنان راه یافته است.ما در این مقاله کوتاه، با توجه به شمار انبوه مصداق‏های حدیث مدلس که به کتاب‏های یاد شده راه یافته است، به ذکر تنها سه نمونه از آنها در هریک از صحاح ششگانه-به ترتیب سال درگذشت گردآورندگان این جوامع روایی-بسنده می‏کنیم و در پایان، به بررسی و نقد دفاع اندیشمندان اهل سنت از کتاب‏های یادشده-با عنایت به حضور حدیث مدلس در آنها-خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: تدلیس، ارسال، اسناد، رجال