مبانی شخصیت زن از دیدگاه اسلام
52 بازدید
محل نشر: علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) » زمستان 1380 - شماره 40
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام در عصر حاضر، از اهمیت ویژه‏أی برخوردار است.در این راستا می‏توان باجامع نگریو با تکیه برشریعتبه معرفی شخصیت زن دست یازد. در بررسی مبانی شخصیت زن از منظر اسلام به این نتایج دست یافته‏ایم: زن و مرد از هویت واحد برخوردارند و زنان به‏سان مردان قابلیت رشد و استکمال دارند.شریعت اسلام در روابط انسانها، بر بعد انسانی تکیه دارند و ذکورات و انوثت را ضمان بقای نسل آدمی می‏داند.در فرهنگ قرآن، دستیابی به ارزش‏های معنوی برای زن و مرد میسر است. در این ارزش‏ها صنف‏گرایی دیده نمی‏شود.قرآن کریم، تفاوتی در شخصیت زن و مرد قائل نیست و هر دو را در جوهره انسانی یکسان (*)-راهنما و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس (**)-عضو هیات علمی دانشگاه قم